בוקר מתוק

יישר כח למדריכות הודיה וחן שארגנו בוקר מתוק לבנות האולפנה.