בנות האולפנה משווקות את האולפנה ביום פתוח להורי כיתות ו'