בנות המדרשה בתפילת ר"ח אדר א' בכותל

ר"ח שמח מבנות המדרשה שיצאו ב4:00 בבוקר לתפילה בכותל