בנות מדרשת אשירה לומדות במקביל להכנות לקראת שבת ארגון