גמלאי האולפנה, חנניה פיזם ושרה פוגלמן,מתראיינים לקשר רב דורי במסגרת פרוייקט שורשים