“מי שאין נפשו משוטטת במרחבים,

מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו,

איננו סובל הריסות רוחניות, אבל אין לו גם כן בניינים עצמיים.

הוא חוסה בצילם של הבניינים הטבעיים,

כמו השפנים שהסלעים הם מחסה להם.

אבל האדם, מי שנשמת אדם בקרבו, נשמתו לא תוכל לחסות

כי אם בבניינים שהוא בונה בעמלו הרוחני,

שאיננו פוסק תמיד מעבודתו הזריזה” (אורות הקודש ב, שיד)

 

הנה, אנחנו בפתחה של שנה חדשה, בהתרגשות גדולה לחוויות ועמל מחודש,

של בניה מחודשת במוסר ובמידות, בשליחות ובלמידה,

כל זאת תמיד בראיה של דרישת אור ואמת בכל תלמידה ותלמידה ובמציאות כולה.

מאחלת לכולנו הצלחה רבה,

תהא שנת עשייה ולימוד.

שלכם,

רוחמה חזות

ראש האולפנה