הושנעא רבה

יישר כוח למורה מיכל פרנקו שערכה לימוד מרומם בליל הושענא רבה לבנות כיתתה י'5.