"בית האולפנא רואה את בנותיו כחוליה סגולית בשרשרת הדורות של עם ישראל.

חינוך הבנות יושתת על אדני התורה מתוך דרך ארץ, יראת שמיים וצניעות

 לבניית והעצמת עולמן הרוחני והכללי, מתוכם תוכל הבת לבנות את ביתה

ולהשתתף באתגרי הדור בבניין התורה העם והארץ."