יום הכנה לחידון התנ"ך המחוזי

בהצלחה רבה ללמידותינו נגה בר כוכבה ומוריה שואף, שיצאו ליום הכנה לחידון התנ"ך המחוזי.