כי האדם הוא עץ השדה - כיתה ח'1 בסדנא לכבוד ט"ו בשבט