מועצת תלמידות ארגנה משלוחי מנות לצוות המנהלה, מכל בנות האולפנה