מסדנת הורים שנערכה היום בפנימייה להורי הבנות בנושא "הורות"