מצטיינות מעורבות חברתית אולפנת סגולה בטקס מצטיינים של החמ"ד בחיפה