מקדמים את ר"ח מר חשוון בשמחה ובקישוטים

את ראש חודש חשוון קיבלנו בשמחה, בקישוט המגרש ע"י בנות השירות היקרות ובתפילה שהגשם יגיע במהרה והרבה!