משואה לתקומה- שכבת יא מקשיבה לאשת העדות ציפורה פייבלוביץ מנווה שאנן