מתכוננות לקראת השלב הבית ספרי של חידון הרמב"ם היומי

שגרירות הרמב"ם במפגש עם מור הרכזת לקראת השלב הבית סיפרי של חידון הרמב"ם היומי. בהצלחה