סדנה להורי בנות הפנימיה בנושא תקשורת בין הורים למתבגרים