סמינריון בחיספין לשכבות ט'-י'

בנות שכבת ט'-י' יצאו לשבת סמנריון בחיספין.  בשבת עסקו בנושא האמונה ושמעו שיחות מעניינות. הייתה להן חוויה מרוממת.