"שטח נקי"- מופע מונולוגים דיאלוגים מגמת תיאטרון שכבת יא'