שיחות הכנה לקראת פורים

לקראת פורים התקיימו שיחות הכנה עם הרב צבי אלון ועם הרב אלי בלום.