שירה עוזרי מכיתה ז'2 בחידון הרמב"ם הארצי ביד בינימין